Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 11 juli 2018

Column Ton Klein

Kijk op Bodegraven-Reeuwijk    dd 11 juli 2018

Laat ik beginnen mij even voor te stellen: mijn naam is Ton Klein, 52 jaar, getrouwd, vader van twee zonen van 21 en 19 oud en ruim 20 jaar woonachtig in Reeuwijk-Brug. Op 20 juni jl. ben ik geïnstalleerd als commissielid voor D66. De gemeenteraad kent drie commissies waarin alle kwesties die in de gemeenteraad aan bod komen, worden voor besproken. Ik heb vooral interesse in het sociale domein: ik houd mij al mijn hele werkzame leven bezig met onderwijsonderzoek en was daarnaast o.a. actief als MR-lid van OBS De Venen.

De afgelopen weken stonden in de gemeenteraad het teken van het bespreken van de Kadernota 2019. Naar aanleiding van deze kadernota stellen de politieke partijen verschillende moties op om aandacht te vragen voor specifieke onderwerpen. Tijdens verkiezingen lijken de verschillen groot, maar nu merk je dat we over veel zaken hetzelfde denken: zo werd onze motie om op alle basisscholen in ons dorp aandacht te besteden aan muziekonderwijs unaniem gesteund. Met de PvdA hebben we aandacht gevraagd voor een woonbehoefte onderzoek. Dat wordt nu uitgevoerd door de gemeente. Samen met alle andere politieke partijen hebben we tenslotte de motie van de VVD gesteund om een experiment te starten met ‘tiny houses’ voor onder andere jongeren.

Het is ook niet zo gek dat we in de raad dikwijls goed samenwerken: ik tennis ook gezellig met een gemeenteraadslid van Burger Belangen en heb in Spanje gevolleybald met een collega commissielid van de SGP. Tijdens ‘de derde helft’ blijken we over veel zaken voor onze gemeente hetzelfde te denken.

De komende vier jaar hoop als commissielid voor D66 nu te kunnen bijdragen aan een beter (sociaal) beleid in onze gemeente. Mocht ik voor u een bijdrage kunnen leveren, stuur dan een mail naar info@d66bodegraven-reeuwijk.nl