Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Leefbaarheid

Ambitie van D66 Bodegraven-Reeuwijk: Bodegraven-Reeuwijk; een fijne en veilige gemeente om in te wonen

• Levensbestendig wonen, er moet woonruimte zijn voor iedereen (met name starters en senioren) die in onze gemeente wil (blijven) wonen
• Onderwijs; het is vooral belangrijk dat er een basisschool dichtbij is, in elke kern of wijk. De levensbeschouwelijke grondslag is daarbij van minder belang. Immers, wanneer iedere school vasthoudt aan zijn grondslag, kunnen in kleine kernen alle scholen wel eens te klein worden.

D66 geeft ruimte!

Standpunten