Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Milieu & Duurzaamheid

• Behouden en versterken van de natuurwaarden binnen onze gemeente als onderdeel van het Groene Hart (waaronder ecologische hoofdstructuur)
• Voorbeeldfunctie gemeente; zonnepanelen op ieder dak in gemeente-eigendom, energiebesparing en gebruik van andere duurzame energiebronnen
• Gemeenteloket voor het stimuleren en koppelen van burgerinitiatieven op dit gebied
• Nieuwe bouw- en renovatieprojecten worden alleen duurzaam uitgevoerd

Bodegraven-Reeuwijk staat in de top 10 van duurzaamste gemeenten van Nederland in 2020.