Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Onderwijs

Kinderen moeten het gevoel hebben
dat ze ertoe doen.
Leerlingen stimuleren om het beste
uit zichzelf te halen.
Aandacht voor fysieke en sociale ontwikkeling
en eventuele problemen thuis.
D66 is voor integrale kindcentra (IKC's),
kinderopvang en buitenschoolse opvang,
Kinderen met een achterstand hulp bieden
op het gebied van taal- en of sociaal-
emotionele ontwikkeling

Goed onderwijs is de basis van de samenleving!