Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Ruimtelijke Ordening

Iedereen heeft – nu en in de toekomst –
ruimte nodig.
Ruimte voor ons zelf, voor onze kinderen,
de natuur, om te bouwen ,onze economie .

De beperkte beschikbare ruimte vraagt om
scherpe politieke keuzes.
D66 kiest ervoor de open ruimte zoveel
mogelijk te ontzien en waar mogelijk natuur
en duurzaamheid voorrang te geven.

Ruimte duurzaam gebruiken